Η ανακοίνωση της ΕΟΙ

Κύριοι,
Σας γνωρίζουμε την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ιππασίας-ΕΟΙ, όπως προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες της 29ης Μαρτίου
2021 και την συγκρότηση των μελών σε σώμα την 31η Μαρτίου 2021:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καρακασίλης
Α’ Αντιπρόεδρος: Ισίδωρος Κούβελος
Β’ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μπούτσης
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Δημαράς
Αν. Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Χάρτζης
Ταμίας: Αντώνιος Αντωνίου
Έφορος: Αντώνιος Διαμαντάρας
Μέλη: Νικόλαος Βαρδάκης
Δημήτριος Γουναράς
Ηρακλής Μπάσδρας
Γεώργιος Παρασχάκης
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό του Σταύρου
Γεωργόπουλου ως εκπροσώπου των αθλητών με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τον
το νόμο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ και του Γεωργίου Φραγκογιάννη ως
αναπληρωματικού εκπροσώπου των αθλητών.