Η ανακοίνωση της ΕΟΤ

Σας ενημερώνουμε την σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ., όπως αυτή προέκυψε μετά την συγκρότηση
σε σώμα των νεοεκλεγέντων μελών από τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
27/3/2021.
Σύνθεση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ.
Πρόεδρος Χρυσανθόπουλος Αναστάσιος
Α΄ Αντιπρόεδρος Σκαφίδα Έλση
Β΄ Αντιπρόεδρος Καραμπίνη Σοφία
Γενικός Γραμματέας Τζουβάρας Γεώργιος
Ταμίας Σμυρόγλου Ερασμία
Έφορος Πατσουράκης Μηνάς
Ειδικός Γραμματέας Σκαπέρδα Μαρία
Αναπληρωτής Ταμίας Κυριλλοπούλου Μαρία
Αναπληρωτής Έφορος Λαμπράκης Ιωάννης
Μέλος Παπαδοπούλου Ευαγγελία
Μέλος Συναδινός Πέτρος