Την τετάρτη 19 Μαΐου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας θα διαξαχθεί το GRAND PRIX “ ΤΟΦΑΛΕΙΑ 2021”. 

Συνολικά θα διοεξαχθούν 21 αγωνίσματα, 9 ανδρών και 12 γυναικών.

Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Β.Π. ανακοίνωσε τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η προκήρυξη με την επισήμανση πως λόγω των συνθηκών που επικρατούν δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης και άλλων αγωνισμάτων.

ΤΟΦΑΛΕΙΑ / 2021 Τετάρτη, 19.05.21
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Ανδρών

Γυναικών
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
100μ.11ΜΕΧΡΙ 16 ΑΘΛΗΤΕΣ
200μ.11ΜΕΧΡΙ 16 ΑΘΛΗΤΕΣ
400μ.11ΜΕΧΡΙ 16 ΑΘΛΗΤΕΣ
800μ.1ΜΕΧΡΙ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ
1.500μ.1ΜΕΧΡΙ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ
3.000μ.1ΜΕΧΡΙ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ
400μ. Εμπ.1ΜΕΧΡΙ 8 ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
3.000μ. Φ.Ε.1ΜΕΧΡΙ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ
ΜΗΚΟΣ11ΜΕΧΡΙ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ1ΜΕΧΡΙ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ
ΥΨΟΣ11ΜΕΧΡΙ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ
ΚΟΝΤΩ11ΜΕΧΡΙ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ
ΣΦΑΙΡΑ11ΜΕΧΡΙ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ1ΜΕΧΡΙ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΑ912ΜΕΧΡΙ 12 ΑΘΛΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΑ21

segas.gr